Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti
SINN  
Meno partnera (inštitúcie) S.I.N.N. Evaluation
Zodpovedná osoba (za projekt) Manfred Pretis
Adresa Lerchengasse 4c
A-8053 Seiersberg Austria
E-mail
Domovská stránka http://www.sinn-evaluation.at
Hlavná oblast práce týkajúca sa vcasnej intervencie alebo detí v ohrození Social innovative Network is a private research and consulting enterprise primarily dealing with development and evaluation of social programmes and curricula (especially in the field of vulnerable groups). Size: 3-4 co-workers. Areas of work: evaluation of outcomes of preventive services, quality management (www.eqm-pd.com). Early Childhood Intervention www.precious.at, www.ebiff.org, www.strong-kids.eu. Development of services, health promotion of vulnerable children (www.camhee.eu), development of caring competences (www.carers-project.eu), sustainability (www.enevaproject.eu) or certification of individual skills (www.easyict.eu)
Predchádzajúce alebo súcasné iné projektové aktivity týkajúce sa ECI a ICF
Co je ešte dôležité a co by mali ludia vediet o tejto inštitúcii Dr. Pretis is author of diverse books in the field of early support for children and adolescents. Social Innovative network is board member of the International Society of Early Intervention, responsible for training issues and curricula development. S.I.N.N. created training programs focusing on the assessment of resources and risks for children.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by