Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti
INFOSOC  
Meno partnera (inštitúcie) Office for informatic, social and cultural cooperation
Zodpovedná osoba (za projekt) Wilhelm Stadler
Adresa Kinkgasse 5/3
A-8010 Graz
Austria
E-mail
Domovská stránka http://www.infosoc.at
Hlavná oblast práce týkajúca sa vcasnej intervencie alebo detí v ohrození InfoSoc has participated in several projects concerning ECI and has primarily implemented specific Web-based applications for ECI purposes (e.g. Assessment Tool for individual education/training, ressorce pool for traing materials,...)
Predchádzajúce alebo súcasné iné projektové aktivity týkajúce sa ECI a ICF InfoSoc is partner in the LLL projects ECI2.0 and EUPALT.
Co je ešte dôležité a co by mali ludia vediet o tejto inštitúcii InfoSoc is an association active in the development of innovation and cooperation in the fields of social politics and culture with a special focus on usage of innovative information technology. The main activities are the conception and implementation of cooperation and pilot projects and measures. Within these projects InfoSoc is providing contributions in form of project management, (social) research and analysis and implementation of special purpose software, e.g. Web 2.0 portals or online cooperation and networking tools.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by