Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti
MSH  
Meno partnera (inštitúcie) Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin
Zodpovedná osoba (za projekt) PD Dr. Olaf Morgenroth
Adresa Kaiserkai 1, 20457 Hamburg, Germany
E-mail
Domovská stránka http://www.medicalschool-hamburg.de/home/
Hlavná oblast práce týkajúca sa vcasnej intervencie alebo detí v ohrození The Medical School Hamburg is a private institution within the field of tertiary education offering full time Bachelor/Master and part time Bachelor/Master and research mainly in the bio-psycho-social field. This recently founded University of Applied Sciences e.g. offers Bachelors in - Advanced Nursing - Applied Psychology - Medical Pedagogics - Early Childhood Intervention and furthermore - Occupational Therapy and Physiotherapy. Therefore the MSH with its concept of learning outcomes and its focus on intervention and prevention covers the field of basic and continuous training within the field. Around 150 students study at MSH. The transdisciplinary aspect within MSH fosters the idea of a “team around the child” approach, including work with parents in preventive and rehabilitative fields.
Predchádzajúce alebo súcasné iné projektové aktivity týkajúce sa ECI a ICF
Co je ešte dôležité a co by mali ludia vediet o tejto inštitúcii
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by