Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize
ICF-Train
Učenie sa v tíme založené na IKT v oblasti MKF pre deti

Prehlad

Hlavným obsahom projektu ICF-Train je vývin kombinovaného online tímového hodnotiaceho nástroja a online tréningu zručností v reálnom čase.

Pre Vás, ako expertov / odborníkov pracujúcich vo včasnej intervencii, ICF-Train ponúka nasledovné:
  • Online hodnotiaci nástroj založený na MKF pre deti a mládež vhodný pre prácu s vašimi klientmi (v rámci vášho odborného tímu)
  • Školiaci nástroj pre prácu s MKF pre deti a mládež v konkrétnych situáciách
  • Otvorenú zbierku školiacich materiálov, ktoré je možné zdieľať medzi odborníkmi ("Online knižnica")
  • a kurzy naživo ("E-Learning Platforma")
  • ako aj možnosť klásť otázky cez e-mail priamo našim odborníkom v oblasti MKF pre deti a mládež a vo včasnej intervencii.Povinné:


Nepovinné:


  Vaša kontaktná osoba:

I am therapeutic educator. I provide learning support for children at my private centre called EEL.

I work as a researcher and teacher at the Faculty of Education Comenius, University in Bratislava, Slovakia.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. © 2012-2020 by ICF-Train Project
Táto publikácia reprezentuje výlucne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by